STRONA GŁÓWNA / Ekonom Kurii / BIURO EKONOMA KURII

BIURO EKONOMA KURII

Adres

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. +48 12 62 88 100 (centrala)
kuria@diecezja.pl
www.diecezja.pl

Ekonom archidiecezji krakowskiej

ks. Paweł Rybski
tel. +48 12 628 81 40
e-mail:ekonom@diecezja.pl
Godziny urzędowania:
środa, czwartek (9.00 – 13.00)

Pracownicy

mgr Lidia Chmura (główna księgowa)
porady prawne: działalność gospodarcza, podatki, ZUS,
ubezpieczenie kapłanów, sprawy pracownicze
tel. +48 12 628 81 35
email: ksiegowosc@diecezja.pl
Godziny urzędowania: środa (10.00 – 16.00)

Małgorzata Wojtasik
ubezpieczenie majątkowe parafii, wnioski o alienacje,
wizytacje gospodarcze parafii i in.
tel. +48 12 62 88 103

mgr Helena Groń
regulacja stanów prawnych (księgi wieczyste)
tel. +48 12 62 88 140
Godziny urzędowania: czwartek (9.00 – 13.00)

ks. mgr Marian Rapacz
konsultant ds. budownictwa
tel. +48 12 62 88 206
Godziny urzędowania: środa (9.00 – 13.00)

Kasa

Poniedziałek – piątek 9.00 – 15.30
tel. +48 12 62 88 137

Rada ds. ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej

ks. prałat Grzegorz Szewczyk (przewodniczący)
tel. +48 12 62 88 109

ks. kanonik Andrzej Caputa
Waldemar Kleszcz
ks. kanonik Wiesław Cygan
ks. infułat Bronisław Fidelus
ks. kanonik Józef Piwowarski
Jan Rumian
Krzysztof Bartuś
Anna Krzyk (sekretarz)

Konta bankowe

Pekao SA III Oddział w Krakowie 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887
Fundusz Obrony Życia SOS Archidiecezja Krakowska:
Pekao SA I O/Kraków 92 1240 1431 1111 0000 1045 8941

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE