STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NAGRODY “BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI” WRĘCZONE

Nagrody “Błogosławieni Miłosierni” wręczone

W środę abp Marek Jędraszewski wręczył nagrody laureatom konkursu „Błogosławieni Miłosierni 2020”.

Nagrody “Błogosławieni Miłosierni” wręczone

Ze względu na epidemię laureaci konkursu nie spotkali się wspólnie, a wyróżnienia każda z organizacji odbierała indywidualnie.

Laureatem pierwszego miejsca w kategorii „Organizacja działająca na terenie Archidiecezji Krakowskiej na rzecz pomocy dla potrzebujących” zostało Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. Organizacja pomaga osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, wspiera osoby w wyjściu z bezdomności w ramach integracji społecznej, zawodowej czy mieszkaniowej.

Br. Grzegorz Marszałkowski, dyrektor kapucyńskiej organizacji, wskazał na pięć grup, które jednoczy Dzieło Pomocy. Są to: ok. 2 tys. osób bezdomnych na terenie Krakowa, kilkanaście tysięcy dobrodziejów z całej Polski, ponad 200 wolontariuszy, ok. 40 świeckich pracowników i kilkunastu braci kapucynów. – To duża grupa ludzi, którzy sobie nawzajem pomagają i mają wrażliwość na człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji. Dla Pana Jezusa i Jego Kościoła ubodzy zawsze byli uprzywilejowaną, vipowską grupą. My też z miłością staramy się do tych osób podchodzić – mówił br. Grzegorz Marszałkowski.

– Obecność braci kapucynów pomaga nam realizować naszą misję w duchu ewangelicznym. To jest bardzo ważne, żeby na człowieka spojrzeć nie tylko w wymiarze materialnym i fizycznym, ale też duchowym. To jest kierunek, który naszym działaniom nadaje nasz patron – św. Ojciec Pio, który tak właśnie postrzegał pomoc każdemu człowiekowi – podkreślała Jolanta Kaczmarczyk. Zastępca dyrektora Dzieła Pomocy poinformowała, że nagroda finansowa zostanie przeznaczona na wsparcie programów mieszkaniowych prowadzonych przez organizację, czyli finansowanie pobytu osób bezdomnych w hostelach, mieszkaniach wspieranych i chronionych, gdzie podopieczni Dzieła pokonują życiowe trudności i w ten sposób dążą do pełnego powrotu do społeczeństwa.

Drugie miejsce w tej samej kategorii przyznano Gminnemu Klubowi PCK w Lachowicach. Ze względu na charakter organizacji jej pierwszym polem działania jest organizowanie poborów krwi, ale wachlarz działań pomocowych klubu jest znacznie szerszy. Wolontariusze wspierają osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej w zakresie pomocy doraźnej np. przekazują paczki żywnościowe, odzieżowe, pomagają w wykupieniu leków, oraz w opiece nad osobami starszymi, schorowanymi i samotnymi.

Ostatnio wolontariusze zaangażowali się w różne projekty pomocowe dla mieszkańców związane z walką z epidemią – rozdawali maseczki, dostarczali płyn dezynfekcyjny czy przekazali kilkanaście komputerów do nauki zdalnej dla uczniów. Niosą pomoc dla innych instytucji np. szpitala czy pogotowia ratunkowego. Wygraną przeznaczą na bieżącą działalność. Zastanawiają się też nad zakupem samochodu, który pomógłby w transporcie np. łóżek rehabilitacyjnych czy sprzętu AGD potrzebnego podopiecznym.

Trzecie miejsce w kategorii „organizacja” przyznano Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta w Krakowie, które we współpracy z braćmi albertynami i siostrami albertynkami niesie pomoc osobom bezdomnym i ubogim od ponad 30 lat. Wspiera potrzebujących w zakresie paczek żywnościowych, zakupie odzieży, pomaga w wykupieniu leków, a także wspiera osoby po odbytej karze więzienia.

Bohdan Aniszczyk zwrócił uwagę, że koło krakowskie specjalizuje się w doraźnej pomocy. – Dla nas to znak czasu, że można zupełnie wolontarystycznie, przez wiele lat prowadzić działalność, która służy osobom ubogim. Zwłaszcza, że to trudna działalność, bo nasi klienci są trudni. Lista naszych podopiecznych jest nieskończona. Staramy się pomóc każdemu, kto się do nas zgłosi, a potrzeb ludzi jest bezliku. Oni to robią rewelacyjnie – mówił członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

– Piękne jest to, że dawni podopieczni włączają się w pomoc – zwróciła uwagę Lucyna Lubańska, prezes krakowskiego koła. Takim przykładem jest Tadeusz Warkiewicz, który przez wiele lat, jako bezdomny, korzystał z pomocy Towarzystwa, a dziś jest jego członkiem i pomaga innym potrzebującym jako wolontariusz.

W kategorii „Parafialny Zespół Charytatywny” pierwsze miejsce przyznano Grupie Charytatywnej przy parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie, która wyróżnia się szczególnie pod względem rozmachu i różnorodności prowadzonych działań pomocowych oraz zaangażowania wolontariuszy z parafii jak np. Rycerze Kolumba, Diakonia Życia. Grupa charytatywna wychodzi naprzeciw potrzebom parafian szczególnie we wsparciu dla osób i rodzin z niepełnosprawnościami, opieką domową osób starszych, chorych i samotnych.

– Zaskoczyła nas ta nagroda, bo dotychczas działaliśmy bez nagród, ale to bodziec do dalszej pracy – mówił odpowiedzialny za grupę, który zauważył, że ze względu na epidemię aktualnie więcej osób może potrzebować wsparcia. Nagroda zostanie przeznaczona na bieżącą działalność, ale całkiem możliwe, że dzięki niej zostaną sfinansowane pojedyncze większe wydatki, takie jak zakup pralki czy lodówki, albo sprzętu rehabilitacyjnego, którego darmową wypożyczalnię w parafii prowadzi Diakonia Życia.

Drugie miejsce przyznano Parafialnemu Zespołowi Caritas „Betania” w Myślenicach. Jego opiekun, ks. Tomasz Białoń, zaznaczył, że działalność zespołu jest bardzo różnorodna. To m.in. pomoc dla osób niepełnosprawnych – comiesięczne Msze św. i spotkania animowane przez młodych wolontariuszy, którzy „oddając trochę swojego czasu i serca czerpią z tego wiele, bo takie spotkania przemieniają człowieka”. Od 10 lat zespół prowadzi wakacyjne obozy dla niepełnosprawnych. W parafii są organizowane także nabożeństwa i spotkania dla osób głuchych i głuchoniemych z tłumaczeniem na język migowy.

– W czasie zbiórek pozyskujemy żywność i prowadzimy kuchnię albertyńską. Gotujemy dla tych, którzy nie mają możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. Pomagamy także w opłaceniu rachunków tym, których na to nie stać – wyliczała wolontariuszka Barbara Kalinowska wskazując, że nagroda zostanie przeznaczona na lekarstwa i opał na zimie dla potrzebujących. Znaczna część pokryje koszty zakupu żywności, bo w czasie epidemii zbiórki są niemożliwe, albo bardzo ograniczone.

Trzecie miejsce przyznano Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu przy parafii św. Wojciecha w Krakowie, który działa od ponad 30 lat obejmuje pomocą swoich parafian. Ma piękną i długą historię swoich dokonań w ramach prowadzonych działań pomocowych. Wolontariusze z oddaniem i sercem służą drugiemu człowiekowi w potrzebie, pomagają w codziennych sprawach życiowych, organizują spotkania świąteczne, paczki z żywnością lub odzieżą.

– Organizujemy dzień seniora. To jest wielka przyjemność dla tych ludzi. Oni z tych spotkań nie chcą wracać do domu. Cieszą się z możliwości przebywania ze sobą, z rozmowy z drugim człowiekiem, bo na co dzień są bardzo samotni – zwraca uwagę Barbara Scott, która podkreśla, że parafialny zespół charytatywny jest jedną wielką rodziną. – Zespół nie jest grupą zamkniętą. Ciągle przychodzą nowi wolontariusze. Młodsi mają więcej sił. Wykonują często ciężką fizyczną pracę – dodaje wikariusz ks. Roman Zapała. Ale starsi dają też dobry przykład – jedna z wolontariuszek działa w zespole od początku jego istnienia, a ma dziś …91 lat.

Laureatów konkursu „Błogosławieni Miłosierni 2020” ogłoszono w czasie obchodów IV Światowego Dnia Ubogich. Zwycięzców wyłoniła kapituła w składzie: ks. Tomasz Stec – Wiceekonom Archidiecezji Krakowskiej, Zygmunt Berdychowski – Prezes Fundacji Forum Ekonomicznego w Krynicy, które ufundowało pulę nagród konkursu, s. Weronika Figas ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, ks. Grzegorz Wicher – zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Jakub Kwaśnik – kierownik Działu Pomocy Arcybractwa Miłosierdzia.

IMG_5923

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE