STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DNI KATECHETYCZNE, „MISJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W KATECHEZIE SZKOLNEJ I PARAFIALNEJ”

Dni Katechetyczne, „Misje i odpowiedzialność w katechezie szkolnej i parafialnej”

29 sierpnia 2019 w Centrum Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie-Łagiewnikach odbyły się Dni Katechetyczne. Tegoroczna tematyka to „Misje i odpowiedzialność w katechezie szkolnej i parafialnej”. Wykłady wygłosili m.in. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Dni Katechetyczne, „Misje i odpowiedzialność w katechezie szkolnej i parafialnej”

Wobec zebranych głos zabrał Wojewoda Małopolski, który stwierdził, że obecność katechetów w szkołach jest bardzo istotna ze względu na konieczność formacji młodych umysłów. Życzył, by zbliżający się rok szkolny był owocnym czasem.

Małopolska Kurator Oświaty wskazała, że współcześnie pojawia się wiele niebezpieczeństw, które sięgają po najmłodsze pokolenie, od którego zależy przyszłość całej Ojczyzny. Poprosiła, by katecheci stawali się filarem i podstawą wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców. Podkreśliła, że bardzo ważny jest uczeń, jego harmonijny rozwój i kształtowanie człowieczeństwa. – Obowiązkiem każdego nauczyciela jest wskazanie dziecku właściwej drogi – stwierdziła.

Arcybiskup Marek Jędraszewski zauważył, że współcześnie coraz częściej można dostrzec przejawy nietolerancji wobec Kościoła. Każdy człowiek jest kochany przez Pana Boga, a Chrystus wzywa do nawrócenia. Przypomniał postawę kard. Wyszyńskiego, który wybaczył Bolesławowi Bierutowi, modlił się za niego i odprawił Mszę św. – Nasze chrześcijaństwo wymaga modlitwy, także za nieprzyjaciół. Tego nas uczy Pan Jezus – powiedział. Wskazał na konieczność pojednania, która jednoznacznie wynika z nauki Chrystusa oraz ochrony młodego pokolenia przed niewłaściwymi ideologiami i zagrożeniami płynącymi ze współczesnego świata. To katecheci bronią w szkołach chrześcijańskiej wizji człowieczeństwa. Metropolita podkreślił, że również rodzice powinni zwracać uwagę na to w jakich zajęciach biorą udział ich dzieci. Dobro młodego pokolenia to przyszłość Polski i Kościoła, z tego musi wynikać postawa czujności i odpowiedzialności. Arcybiskup zauważył także jak ogromna jest rola właściwie ukształtowanego sumienia, przez którego pryzmat należy patrzeć na ludzką uczuciowość i cielesność. Podkreślił, że wyzwala tylko Chrystus swoją prawdą o człowieku. – I to musimy głosić w porę i nie w porę, z ogromną delikatnością, taktem, a także niezłomnością – zakończył.

Ks. Tadeusz Dziedzic stwierdził, że październik został ogłoszony miesiącem misyjnym i wymienił jakie podjęto przedsięwzięcia z tym związane. Powiedział, że zależy mu na tym, aby jak najwięcej parafii archidiecezji odwiedzili misjonarze. Poprosił katechetów o przychylność wobec tych inicjatyw.

Ks. Maciej Będziński stwierdził, że tam gdzie są misje, tam jest wiosna Kościoła. – Jesteśmy zaproszeni, aby wejść w misje Kościoła i Jezusa Chrystusa – powiedział. Wskazał, że ludzie wiary są zobowiązani do zaangażowania w misje, do ożywiania tego dzieła. W komunii z Trójcą Świętą rodzi się wspólnota Kościoła, jest to bogactwo, które należy głosić. – Papieskie dzieła misyjne mają pobudzić to co zaszczepiła w nas łaska Chrztu św. – wskazał. Zachęcił, by katecheci w swojej pracy pogłębiali tematykę związaną z różańcem i opowiedział o inicjatywie żywego różańca dla misji, a także adopcji kleryków misyjnych.

Dni Katechetyczne to wydarzenie, w którym biorą udział zarówno osoby duchowne jak i świeccy katecheci. Ogólnym celem tych spotkań jest dyskusja na temat kształtu roku szkolnego, zadań i wyzwań z nim związanych.

Ksiądz Rafał Cyfka ze stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przedstawił propozycję pracy z dziećmi i młodzieżą, zogniskowaną wokół tematu prześladowań chrześcijan. Zaznaczył, że współcześnie co 7. wyznawca Chrystusa jest prześladowany ze względu na swoją wiarę. Dodał, że tegoroczny program stawia w centrum Eucharystię i ma uświadomić uczniom jej wartość i bogactwo.

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, ks. Jacek Kurzydło, zaprezentował ofertę edukacyjną placówki. Zacytował słowa Jana Pawła II, w których papież zaznaczał, że sztuka jest pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego. Zachęcał zebranych do licznego odwiedzania wystaw o tematyce religijnej i uczestnictwa w lekcjach muzealnych.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

FOTORELACJA

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Dni katechetyczne Archidiecezji Krakowskiej 2019 | Abp Marek Jędraszewski, 29.08.2019 r. |

ZOBACZ TAKŻE